Volda legesenter
Utviklet av
Visma Unique AS
Velkomen

Velkomen til heimesida for Volda Legesenter. Her vil du finne informasjon om legesenteret, kven som arbeider her, våre opningstider og korleis du kan bestille time og reseptar via internett.


Om oss
Volda legesenter er eit felles legesenter for heile Volda kommune. Her arbeider 9 legar og 8 sekretærar. Kvar lege er fastlege for mellom 600 og 1300 pasientar. 

For navn på dei ansatte klikk på fana "Dei ansatte" i venstre marg.


Val av fastlege
Dersom du vil skifte fastlege eller kjem frå ein annan stad og ynskjer fastlege ved Volda legesenter, gå inn på Helfo sin heimeside - 
www.helfo.no

Du kan og ringje Fastlegetelefonen: 810 59 500


Resept- og timebestilling via internett 

 

Dersom du har fastlege ved Volda Legesenter kan du bestille reseptar på dine faste medisinar og bestille legetime via internett.

Reseptar - Vi gjer merksam på at det vert sendt tilbakemelding via SMS  når du kan hente resepten. Vi nytter E-resept - du kan hente resepten på apoteket uten papir-resept.

For bestilling av resept, gå til fana "Reseptbestilling" i venstre marg under "Tjenester". 

Legetime - Ved timebestilling ver merksam på at du tildelast første ledige time etter datoen du gjev opp, evt den timen legen meiner nødvendig.
For bestilling av time gå til fana "Timebestilling" i venstre marg under "Tjenester".

Øyeblikkeleg hjelp - Ved behov for rask legetime må du ringe legesenteret på tlf 70058900. Eventuelt 113 ved behov for "Øyeblikkelig hjelp"

Legevakt
Ved behov for lege etter kl 15.30 eller i helgane, ring Legevaktssentralen tlf. 700 77266. Dei vil sette dykk i kontakt med vakthavande lege.