Volda legesenter
Utviklet av
Visma Unique AS
Velkomen

Velkomen til heimesida for Volda Legesenter. Her vil du finne informasjon om legesenteret, kven som arbeider her, våre opningstider og korleis du kan bestille time og reseptar via internett.
 


Du kan nå booke timar direkte i fastlegen si timebok og velge om du vil få ein påminnelse. Du kan også avbestille timar via denne løysinga.
Løysinga krev at du registrerer deg og lager ein konto. Løysinga er sikker og trygg å bruke. 
 
 
Prøv ved å klikke linken i blått over, eller velg Bestille resept / time på nett under Tjenester i menyen øverst til venstre.
 


Om oss
Volda legesenter er eit felles legesenter for heile Volda kommune. Her arbeider 9 legar og 8 sekretærar. Kvar lege er fastlege for mellom 600 og 1300 pasientar. 

For navn på dei ansatte klikk på fana "Dei ansatte" i venstre marg.


Val av fastlege
Dersom du vil skifte fastlege eller kjem frå ein annan stad og ynskjer fastlege ved Volda legesenter, kan dette gjerast på 
www.helsenorge.no

Du kan og ringje Fastlegetelefonen: 810 59 500Resept- og timebestilling via internett 
 

Dersom du har fastlege ved Volda Legesenter kan du bestille reseptar på dine faste medisinar og bestille legetime via internett.

Reseptar - Vi gjer merksam på at det vert sendt tilbakemelding via SMS  når du kan hente resepten. Vi nytter E-resept - du kan hente resepten på apoteket uten papir-resept.

For bestilling av resept, gå til fana "Reseptbestilling" i venstre marg under "Tjenester". 

Legetime - Ved timebestilling ver merksam på at du tildelast første ledige time etter datoen du gjev opp, evt den timen legen meiner nødvendig.
For bestilling av time gå til fana "Timebestilling" i venstre marg under "Tjenester".

Øyeblikkeleg hjelp - Ved behov for rask legetime må du ringe legesenteret på tlf 70058900. Eventuelt 113 ved behov for "Øyeblikkelig hjelp"

Legevakt

Ved behov for lege etter kl 15.30 eller i helgane, ring Legevaktssentralen tlf. 700 77266. Dei vil sette dykk i kontakt med vakthavande lege.

Frå 1. september 2015 kjem det nytt legevaktsnummer for heile landet;

116117

Det gamle nummeret til legevakten 700 77266 vil fungere som før også etter 01. september 2015.