Informasjon

 

 

Ikkje alle laboratorieprøver kan takast på fredagar. Dette grunna redusert postgang.

 

 

Nye nettsider fra 16. desember 2015. Bestillingstenesten er som tidligare – same påloggingsinformasjon som før.

Dersom det er inne vikar på ei legeliste kan vere problem å få bestilt timar og reseptar frå desse legane (sjå informasjon om legane)