Legevakt

logo 116 117 NTP2

 

For akutthjelp, når liv og helse står på spel:

ring 113

 

Legevakt 116117.

 

Ved behov for øyeblikkeleg legehjelp utanom legesenteret si kontortid (etter 1530 kvardagar eller i helgane ), skal dette avtalast ved å kontakte Legevaktsentralen tlf. 116117. Legevaktordninga er døgnkontinuerleg.

 

I perioden kl 22:00-08:00 blir legevaktordninga utført av

Søre Sunnmøre Interkommunale Nattlegevaktordning, lokalisert ved akuttmottaket, Volda Sjukehus.

Ring same telfonnummer 116117 for avtale.

For akutthjelp, når liv og helse står på spel: ring 113.
Det gamle nummeret til legevakta vil fungere som før også etter 01. september 2015.