Priser

Prisar for legetenester er fastsett i Normaltariffen.

 

Denne finn du på helsenorge.no

 

Prisar på attestar finn du her.