Tilsette

Volda legesenter er eit felles legesenter for heile Volda kommune.

Her arbeider 9 legar, turnuslege og 9 sekretærar.

 

 

Kvar lege er fastlege for mellom 1000 og 1250 pasientar.

 

 

Kven har ledig plass på lista?