Legar

Fastlegane ved Volda legesenter:

  • Astrid Kiperberg
  • Jørn Kippersund
  • Torhild Bøen
  • (Anniken Blix) – Mohammad Asghar vikar frå 010319 og eit år framover
  • Olav-Andre Myklebust
  • Oddvar Alfsvåg
  • Per Olav Brautaset
  • Arne Drabløs
  • (Tor Grunde Simonsen) – Jan Egil Romestrand vikar frå 010318 – 010319

 

  • Sondre Fimland Skår – turnuslege frå 1.september 2018 til 28.februar 2019

 

 

 

Kven har ledig plass på lista?

 

Sist endret 30.12.15