Sjølvbetening

Ved å velgje sjølvbetenings-knappen, kan du

eportal

  • Bestille time
  • Fornye reseptar på faste medisinar

 

Du må ha fastlege ved Volda legesenter for å kunne nytte tenesten. 

Mobilnummer og fødselsnummer må vere registrert i journalen din.

 

(Dersom fastlegen din skulle ha kortvarig fråvær vil ikkje resepten vere klar før legen er tilbake.

Ta då kontakt med legesenteret dersom du ikkje får tilbakemelding på bestillinga di tidsnok).

 

 

Dersom du vil bytte fastlege, gjer du det her.

Hjelpesider og generell informasjon om tenesten ePortal finn du her.